دسترسی سریع به چاپ فرم های قالب دار

لیست قیمت چاپ فرم های قالب دار فولدر A۴ دورو ۳۰۰ گرمی با روکش مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ فرم های قالب دار فولدر A۴ دورو ۳۰۰ گرمی با روکش مات ۴۸۰ × ۳۴۰ mm دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۸,۷۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ فرم های قالب دار فولدرA۴ دورو ۳۰۰ گرمی با روکش براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ فرم های قالب دار فولدرA۴ دورو ۳۰۰ گرمی با روکش براق ۴۸۸ × ۳۴۰ mm دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۸,۷۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۱۰۰۰ عددی(۲۰۰ سی سی)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۱۰۰۰ عددی(۲۰۰ سی سی) ۱۱۵ × ۲۴۰ mm یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰,۷۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۵۰۰۰ عددی(۲۰۰ سی سی)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۵۰۰۰ عددی(۲۰۰ سی سی) ۱۱۵ × ۲۴۰ mm یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۸,۳۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۱۰۰۰ عددی ( ۳۶۰ سی سی)

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۱۰۰۰ عددی ( ۳۶۰ سی سی) ۱۳۵ × ۲۴۵ mm یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰,۹۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ فرم های قالب دار پاکت سی دی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۶۱ × ۳۴۰ mm یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۳۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ فرم های قالب دار جاکارتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ فرم های قالب دار جاکارتی ۱۴۴ × ۲۰۲ mm دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۴,۴۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ فرم های قالب دار پاکت سی دی فانتزی سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ فرم های قالب دار پاکت سی دی فانتزی سلفون مات ۳۸۴ × ۱۶۰ mm یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۹,۸۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ فرم های قالب دار پاکت سی دی فانتزی گلاسه یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ فرم های قالب دار پاکت سی دی فانتزی گلاسه یووی ۳۸۴ × ۱۶۰ mm یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۴,۱۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ فرم های قالب دار لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ فرم های قالب دار لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه ۴۸ × ۸۵ mm یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ فرم های قالب دار سلفون مات قالبدار با طرح دلخواه

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ فرم های قالب دار سلفون مات قالبدار با طرح دلخواه ۴۸ × ۸۵ mm دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ فرم های قالب دار مقوا پشت طوسی فیلتردار با قالب دلخواه

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ فرم های قالب دار مقوا پشت طوسی فیلتردار با قالب دلخواه ۴۸ × ۸۵ mm یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

نصب اپلیکیشن