چاپ کارت ویزیت

چاپ کارت ویزیت فوری و کارت ویزیت ارزان در تیراژ پایین و بالا به صورت افست و دیجیتال با بالاترین کیفیت در چاپ پاپیروس ارائه می شود. انواع کارت ویزیت سلفون مات ، کارت ویزیت سلفون براق ، کارت ویزیت لیبل یووی ، کارت ویزیت دورگرد ، کارت ویزیت کتان امباس و ... از جمله خدمات چاپ پاپیروس می باشد.

طراحی کارت ویزیت به صورت اختصاصی در مجموعه چاپ پاپیروس قابل انجام است.

ارسال سفارشات به تمام نقاط تهران و سایر شهرستان ها به وسیله باربری ها انجام می شود.

دسترسی سریع به چاپ کارت ویزیت

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳۷,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۴۷,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۴۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لیبل سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لیبل سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت لیبل سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۵۴,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لیبل یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لیبل یووی ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت لیبل یووی ۸۵ در ۴۸ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۵۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت کتان امباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۵۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۵۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۵۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۵۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته بزرگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۵۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۵۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت براق ۹۰ در ۵۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت لمینت براق ۹۰ در ۵۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۶۲,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت مات ۹۰ در ۵۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت لمینت مات ۹۰ در ۵۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۳۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت مات طرح موج

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت مات طرح موج ۹۰ در ۵۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت براق طرح موج

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت براق طرح موج ۹۰ در ۵۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت آهنربایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت آهنربایی ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۹۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت براق مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت براق مربع ۵۸ در ۵۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت مات مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت مات مربع ۵۸ در ۵۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته کوچک

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت برجسته کوچک ۵۸ در ۵۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت گلاسه یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت کتان دورتیز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت کتان دورتیز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت کتان دور تیز طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت کتان دور تیز طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت کتان دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت کتان دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لمینت کتان دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لمینت کتان دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش ۴۸ در ۸۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ چاپ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش ۴۸ در ۸۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت لیبل سی دی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ کارت ویزیت لیبل سی دی ۱۳۰ در ۱۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

نصب اپلیکیشن